Մայրենի․ Վահան Տերյան

 • ամենահուզիչ բանաստեղծությունները

ԱՇՆԱՆ ԵՐԳ

ԱՇՆԱՆ ՄԵՂԵԴԻ

 • ամենապայծառ բանաստեղծությունները

ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՂՋԿԱՆ

ԱՇՆԱՆ ՄԵՂԵԴԻ

ԿԱՐՈՏ

 • ամենաձանձրալի բանաստեղծությունները

“Սիրտըս ցավում է անցած գնացած․․․”

 • ամենաթեթև բանաստեղծությունները

ԱՇՆԱՆ ԵՐԳ

 • ամենամռայլ բանաստեղծությունները

ԱՇՈՒՆ

 • ամենաքնքուշ բանաստեղծությունները

ՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԼԵԳԻԱ

ԻՐԱԿՆԱԺԱՄ

 • ամենալացկան բանաստեղծությունը

ԱՇՈՒՆ

ԱՇՆԱՆ ԵՐԳ

 • ամենախաղաղ բանաստեղծությունը

ԷԼԵԳԻԱ

ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՂՋԿԱՆ

ԿԱՐՈՏ

ՄԹՆՇԱՂ

 • ամենաերազկոտ բանաստեղծությունները

ՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐՈՏ

ԻՐԻԿՆԱԺԱՄ

 • ամենակրակոտ բանաստեղծությունները

ՀՐԱՇՔ-ԱՂՋԻԿ

 • անենաանհույս բանաստեղծությունները

ԷՍՏՈՆԱԿԱՆ ԵՐԳ

 • ամենաշփոթեցնող բանաստեղծությունները

FATUM

Մաթեմատիկա 10․02․21

745․ Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք
հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-7/2 = -7/2
+1/2 = +1/2
-8 2/5 = -42/5 = -42/5
-3 3/25 = -78/25 =
+2 1/4 = +9/4
-17 3/7 = 119/7 = 17/1

747․ Գրե՛ք հետևյալ կոտորակներին հակադիր կոտորակները.

+7/9 | -7/9
-14/15 | +14/15
+8/3 | -8/3
-11/19 | +11/19
-5/6 | +5/6
+25/32 | -25/32
+7/20 | -7/20

748-բ,դ․ Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

բ) +2 3/8 | -2 3/8, 19/8
դ) -45 2/3 | +45 2/3, 137/3

761․ Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին երկրորդը, 45 արկղ՝ երրորդը։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։

Լուծում․
1) (1450 – 250) : 3 = 400
2) 75 + 45 = 120

պատ․
3) 400 + 75 + 45 = 520 (վագոն 1)
4) 400 – 75 = 325 (վագոն 2)
5) 400 + 250 – 45 = 605 (վագոն 3)

764․ Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր
աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

լուծում․
1) 15 * (100 : 5) = 300

պատ․ 300

ՏՆԱՅԻՆ․

746․ Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական

-2/3 – բացասական
1/4 – դրական
-5/7 – բացասական
0/8 – դրական
3/11 – դրական
4/7 – դրական
-4/9 – բացասական

748-ա,գ․ Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

ա) -6 7/10 | +6 7/10, 67/10
գ) +95/99 | -95/99

762․ Ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող երկաթե չորսուն ունի 5 սմ բարձրություն, 11 սմ լայնություն և 15 սմ երկարություն։ Քանի՞ կիլոգրամ է նրա զանգվածը, եթե 1 սմ3 երկաթի զանգվածը 7 22/25գ է։

Լուծում․
1) 7 * 25 + 22 = 197
2) 5 * 11 * 15 = 825
3) 825 * 197 = 162525
4) 162525 : 25 = 6501

պատ․ 6501 կմ3

763․ Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35%-ը հաճարենու անտառն է, 16%-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24%-ը՝ կաղնու, մնացածը՝ բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։