Հայոց լեզու 14․03․22․ Վ-Ֆ ամփոփում

1․ ասֆալտ, ասֆալտապատել, Աֆրիկա, Ավղանստան
2․ Կավահող, կավագործ, կավիճ, նավային
3․ ասֆալտ, լսվող Ֆ-ն գրվում է ֆ տառով
4․ տավիղ + ա + հար + ուհի = տաղվահարուհի
5․ 
6․ գիր + ավոր = գրավոր

Ուժ, Ձգողության երևույթը․ ծանրության ուժ, Առաձգականության ուժ, Մարմնի կշիռ

«Խնդիրների լուծում Գ․ Մխիթարյան Մաս 1» էջ 39

Տարբերակ 1

I. (2) Մարմնի կշիռ կոչվում է այն ուժը, որով մարմինը (Երկրի ձգողականության
հետևանքով) ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա:

Պատ․՝ 3

II. (2) Ծանրության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով Երկիրը ձգում է մարմնին:

Պատ․՝ 1

III. (2) Առաձգականության ուժկոչվում է այն ուժը, որով դեֆորմացված մարմինը ազդում է իրեն դեֆորմացնող մարմնի վրա:

Պատ․՝ 2

IV. (2) Ո՞ր ուժն է տիեզերանավին պահում ուղեծրի վրա.

Տիեզերանավին պահում ուղեծրի վրա պահում է ծանրության ուժը։

Պատ․՝ 1

V. (2) Եթե շարժվող մարմնի վրա մեկ այլ մարմին չի ազդում, նրա արագությունը.

Շարժվող մարմնի վրա եթե այլ մարմին չի ազդում, արագությունը չի փոխվում։

Պատ․՝ 1

Տարբերակ 2

I. (2) ինչպե՞ս է կոչվում F1