Երկրաչափություն 12․11․21

106․

ա)
AD = BC
<1 = <2
❤ = <4
AD հատվածը A կետից և CB հատվածը C կետից նույն աստիճանով են գնում, իսկ CD հատվածը C կետից և AB հատվածը A կետից նույն աստիճանով են գնում:
բ)
BC = AD
BC = 17 սմ
AB = CD
AB = 14 սմ

107․

ա)
լուծում1․
BO = OC
AO = OD
<BOA = <COD
BOA = COD

լուծում2․
<COD = <AOB (հակադիր)
ABO = OCD
BOA = DOC

բ)
<1 = 74o
<2 = 36o
<ACD = 74 + 36 = 110o

ՏՆԱՅԻՆ․

108․