Պատմություն 11․11․21

Որո՞նք են Քրիստոնեության ուղղությունները:

Երեք հիմնական ուղղություններն են՝ Կաթոլիկ, Ուղղափառ, Բողոքական։

Կան նաև փոքր ուղղություներ, որոնցից մեկը հայ առաքելական եկեղեցի։

Թվել այն երկրները, համայնքները, որոնք հանդիսանում են Քրիստոնեության առաքելակն ճյուղի հետևորդ:

Հայաստանի հանրապետություն, Արցախի հանրապետություն, Ղպտիներ, Եվրոպացիներ, եթովպացիներ, հնդիկ մալաբաներ իսկ այլ երկրներում մեծ թվով հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ կան Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Ուկռաինայում, Իրանում, Վրաստանում, Լիբանանում և այլ երկրներում։

Քիմիա 11․11․21․ Ֆիզիկական և քիմիական երևությներ

1. Նշված երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որոնք՝ քիմիական.

ա) երկաթի ժանգոտումը,
Քիմիական՝ Երկաթը դառնում է ժանգ
բ) ջրի սառչումը,
Ֆիզիկական՝ Ձևը փոխվում է բայց նույն բանն է։
գ) բենզինի այրումը,

քիմիական՝ այրվում է և փոխվում է
դ) ալումինի հալումը:
ֆիզիկական՝ միայն ձևն է փոխում

2. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում՝

ա) ջերմություն է կլանվում,
վառելիքի այրումը
բ) ջերմություն է անջատվում,
կրակը
գ) լույս է անջատ­վում,
կրակը
դ) հոտ է տարածվում:
Սոխի հոտ տարածելը կտրվելուց

3.Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.

ա) կաղամբի թթվելը,
բ) սառույցի հալվելը,
գ) արեւի լուսարձակելը,
դ) եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը,
ե) ջրի եռալը,
զ) շաքարի լուծվելը ջրում:

Գրականություն 11․11․21․ Նախագծային շաբաթ

Ստեղնաշարերը համակարգիչների կարևոր մասն են։ Սակայն առաջին ստեղնաշարը համակարգչի մաս չէր, այլ գրամեքենայի։

Առաջին գրամեքենան ստեղծել են 1829 թվականին։ Կոճակները սեղմում էին և մեքենան թղթի վրա թանաքով գրում էր։ Առաջին գրամեքենան ամեն ինչ մեծատառ էր գրում։

Բայց այս գրամեքենաները մի խնդիր ունեին։ Մարդիկ շատ արագ էին գրում և կոճակները խառնվում էին։ Դրա համար այբբենական կարգի փոխարեն ստեղնաշարները սկսեցին QWERTY դասավորությունով սարքել 1870 թվականի կողմերը։ Այսօր համարյա բոլոր համակարգիչները QWERTY ստեղնաշարներն են օգտագործում:

Առաջին համակարգիչ ENIAC մեքենան էր: Էկրան չուներ, բայց շատ մեծ մեքենա էր, Փենսիլվանիայի համալսարանի ամբողջ նկուղը զբաղեցնում էր (167մ2), իսկ քաշը 30 տոննա էր։

Երկրաչափություն 11․11․21

101․

17 * 2 = 34
34 = 10 = 24
17 + 34 + 24 = 75

104-ա․

ա)

105-ա․

ա)
<CDA և <BDA անկյունները պետք է հավասար լինեն որովհետև AB և AC հատվածները և <1 ու <2-ը հավասար են։

ՏՆԱՅԻՆ․

102․

48 – 18 = 30
30 – 4,6 = 25,4
25,4 : 2 = 12,7
12,7 + 4,6 = 17,3

104-բ․

բ)

<D = <C
<A = <E
<C = 47o
<A = 42o

105-բ․

AB = AC
AB = 15 սմ
BD = CD
BD = 5 սմ