Երրորդ շրջանի ուսումնական պլան

Սովորողի առաջին շրջանի ուսումնական պլան

Դասացուցակի հղումը — Դասացուցակ

Ընտրության ձևը — Անիմացիա

Ֆիզկուլտուրայի ձևը — Նետաձգություն

Լրացուցիչ հաճախում դպրոցում — Ոչ

Լրացուցիչ հաճախում դպրոցից դուրս — BISA (British International School of Armenia)

Երկարօյաից օգտվում եք – Ոչ

Հայոց լեզու

Գրականություն

Հանրահաշիվ

Պատմություն

Քիմիա

Ֆիզիկա

Կենսաբանություն

Անգլերեն

Աշխարագրություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s