Հանրահաշիվ 05․02․22

169-ա,գ․ Արտահայտությունը փոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի երկու եղանակով

ա) (m + n)2 =
(m + n)(m + n)
m2 + mn + nm + n2 =
m2 + 2mn + n2

(m + n)2 =
m2 + 2 * mn + n2 =
m2 + 2mn + n2

գ) (y + 4)2 =
(y + 4)(y + 4) =
y2 + 4y + 4y + 42 =
y2 + 8y + 16

(y + 4)2 =
y2 + 2 * 4y + 42 =
y2 + 8y + 16

170-ա,գ,ե․ Օգտագործելով գումարի քառակուսու բանաձևը՝ արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (a2 + b)2 =
(a2 + b)(a2 + b) =
a22 + 2a2b + b2 =
a4 + 2a2b + b2

գ) (m2 + n2)2 =
(m2 + n2)(m2 + n2) =
m22 + 2m2n2 + n22
m4 + 2m2n2 + n4

ե) (ab + c)2 =
(ab + c)(ab + c) =
(ab)2 + 2abc + c2

171-ա,ե․ Արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (1/2 + a)2 =
(1/2)2 + a

ե) (1/2a + 2/3b)2 =
(1/2)2a2 + (2/3)2b2 =
1/4a2 + 4/9b2

173-ա․ Հաշվեք՝ կիրառելով գումարի քառակուսու բանաձև․

ա) 412 =
(40 + 1)2 =
402 + 2 * 40 * 1 + 12 =
1600 + 80 + 1 =
1681

ՏՆԱՅԻՆ․

169-բ,դ․ Արտահայտությունը փոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի երկու եղանակով

բ) (2 + x)2 =
(2 + x)(2 + x) =
22 + 2x + 2x + x2 =
4 + 4x + x2

(2 + x)2 =
22 + 2 * 2x + x2 =
4 + 4x + x2

դ) (1 + p)2 =
(1 + p)(1 + p)
12 + 1p + 1p + p2 =
1 + 2p + p2

(1 + p)2 =
12 + 2 * 1p + p2 =
1 + 2p + p2

170-բ,դ,զ․ Օգտագործելով գումարի քառակուսու բանաձևը՝ արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (x + y3)2 =
(x + y3)(x + y3) =
x2 + 2xy3 + y32 =
x2 + 2xy3 + y6

դ) (p3 + q5)2 =
p32 + 2p3q5 + q52 =
p6 + 2p3q5 + q10

զ) (x + yx)2 =
x2 + 2xyx + (yx)2 =
x2 + 2x2y + (yx)2

171-բ,զ․ Արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (x + 1/3)2 =
x + 1/9

զ) (3/4x + 1/5y)2 =
(3/4)2x + (1/5)2y =
9/16x + 1/25y

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s