Հանրահաշիվ 23.02.23

282-ա,գ,ե. Ռացիոնա՞լ, թե՞ իռացիոնալ է հետևյալ թիվը.

ա) 0,275
Ռացիոնալ
գ) 1,(32)
Իռացիոնալ
ե) 3,10110111011110111110…
Իռացիոնալ


283. Նշեք չորս թիվ, որոնք լինեն.

ա) բնական

1
5
16
73

բ) դրական

4
9
0,8
1,(3)

գ) բացասական

-1
-0,6
-59
-17

դ) ամբողջ

5
9
34
23

ե) ռացիոնալ

8
0,56
-0,125
19

զ) իռացիոնալ

3,14159265…
1,12345678…
2.7182818…
19.876(15)

է) զույգ

2
8
10
78

ը) կենտ

5
13
79
53

թ) պարզ

103
17
3
5

ժ) բաղադրյալ

4
78
343
876

ի) 3-ի բազմապատիկ

3
9
729
51

լ) 2-ի և 5-ի բազմապատիկ

10
30
90
1040


290. AB հատվածի երկարությունն արտահայտվում է 5,375 թվով։ Գրեք AB հատվածի մոտավոր երկարությունը պակասորդով մինչև 1, մինչև 0,1, մինչև 0,01 ճշգրտությամբ։

AB (1 ճշգրտությամբ) = 5
AB (0,1 ճշգրտությամբ) = 5,3
AB (0,01 ճշգրտությամբ) = 5,37


292. AB հատվածի երկարությունը 3 19/99: Պակասորդով արտահայտեք այդ երկարությունը տասնորդական կոտորակի տեսքով նշված ճշգրտությամբ.

ա) 0,1

3,1
31/10

բ) 0,01

3,19
319/100

գ) 0,001

3,191
3191/1000

դ) 0,0001

3,1919
31919/10000


ՏՆԱՅԻՆ.


282-բ,դ,զ. Ռացիոնա՞լ, թե՞ իռացիոնալ է հետևյալ թիվը.

բ) 0,(2)

Իռացիոնալ

դ) 1,15(45)

Իռացիոնալ

զ) 0,123456789101112…

Իռացիոնալ


284. Նշեք երկու թիվ, որոնք լինեն.

ա) ռացիոնալ և բացասական

-19
-1,125

բ) ամբողջ և 5-ի բազմապատիկ

15
-70

գ) ամբողջ և դրական

4
9

դ) պարզ և 30-ից մեծ

31
282589933 – 1

ե) բաղադրյալ և զույգ

8
78

զ) կենտ և 7-ի բազմապատիկ

49
21


291. AB հատվածի երկարությունը հավասար է.

ա) 3 1/8

10 | 8__
-_8 | 0,125
20
– 16
40
– 40
0

3,125

բ) 2 5/16

50| 16__
– 48| 0,3125
20
– 16
40
– 32
80
– 80
0

2,3125

գ) 3 61/99

3,(61)

դ) 4 14/27

140 | 27__
– 135| 0,518
50
– 27
230
– 216
140
– 135
5

4,(518)

AB հատվածի երկարությունն արտահայտեք տասնորդական կոտորակով մինչև 1, մինչև 0,1, մինչև 0,01 ճշգրտությամբ պակասորդով։

ա/1 ճշգրտությամբ)

3
30/10

ա/0,1 ճշգրտությամբ)

3,1
31/10

ա/0,01 ճշգրտությամբ)

3,12
312/100


բ/1 ճշգրտությամբ)

2
20/10

բ/0,1 ճշգրտությամբ)

2,3
23/10

բ/0,01 ճշգրտությամբ)

2,31
231/100


գ/1 ճշգրտությամբ)

3
30/10

գ/0,1 ճշգրտությամբ)

3,6
36/10

գ/0,01 ճշգրտությամբ)

3,61
361/100


դ/1 ճշգրտությամբ)

4
40/10

դ/0,1 ճշգրտությամբ)

4,5
45/10

դ/0,01 ճշգրտությամբ)

4,51
451/100