Մաթեմատիկա մարտի ֆլեշմոբ

1. Տեղափոխելով լուցկու մեկ հատիկ` ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն:

2. Երկու թվերի տարբերությունը 90 է, դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտի՛ր այդ թվերը։

90 : 3 = 30
30 * 4 = 120

պատ․ 30, 120

3. Գտի՛ր այն բնական թվերի քանակը, որոնք 8-ի բաժանելիս քանորդում և մնացորդում նույն թիվն է ստացվում։

պատ․ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63

4. 8 փուչիկ գնելու դեպքում Կարենին 200 դրամ պակասում է, իսկ 5 փուչիկ գնելու դեպքում 1000 դրամ ավելանում է։ Որքա՞ն պետք է վճարել 6 այդպիսի փուչիկի համար։

8x – 200 = 5x + 1000
8x – 5x = 1200
x = 1200 : 3
x = 400
6x = 400 * 6
6x = 2400

պատ․ 2400 դրամ

5. Արշավի վեց մասնակիցներից քանի՞ ձևով կարող ենք ընտրել 1 առաջապահ և 1 հետապահ:

պատ․ 30 ձև

6․ Տրված 6 քարտերը դասավորիր այնպես, որ ստանաս 5-ի պատիկ հնարավոր ամենամեծ թիվը, որի հազարավորների կարգում գրված թվանշանը 2 անգամ մեծ է տասնավորների կարգում գրված թվանշանից։6․ Տրված 6 քարտերը դասավորիր այնպես, որ ստանաս 5-ի պատիկ հնարավոր ամենամեծ թիվը, որի հազարավորների կարգում գրված թվանշանը 2 անգամ մեծ է տասնավորների կարգում գրված թվանշանից։

պատ․ 9681074325

7. 6 հատ երեքի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ինչպես ստանալ ամենափոքր քառանիշ թիվը:

3 * 333 + 3 : 3 = 1000

8. Խանութում կարտոֆիլը տեղավորեցին 5 կիլոգրամանոց և 3 կիլոգրամանոց տոպրակների մեջ: Պարզվեց, որ բոլոր հինգ կիլոգրամանոց տոպրակները միասին նույն զանգվածն ունեն, ինչ բոլոր երեք կիլոգրամանոց տոպրակները միասին: Ամեն տեսակից քանի՞ տոպրակ կար, եթե տոպրակների ընդհանուր քանակը 24 է։

5x = 3y
x + y = 24
x = 24 – y
5(24 – y) = 3y
120 – 5y = 3y
8y = 120
y = 120 : 8 = 15
x = 24 – y = 24 – 15 = 9

9. Լուծելով թվաբանական ռեբուսը, նշի՛ր Ա, Բ, Գ տառերի փոխարեն թաքնված թվանշանները: ԱԲ+ԲԳ+ԳԱ=ԱԲԳ

Ա = a, Բ = b, Գ = c,
a, b և c միանիշ թվեր են
10a + b + 10b + c +10c + a = 100a + 10b + c
11a + 11b + 11c = 100a + 10b + c
0 = 89a – b -10c
b + 10c = 89a
a = 1
b + 10c = 89
b = 9
c = 80 : 10 = 8

10. Հաշվի՛ր պատկերի մակերեսը:

15 * 30 + 10(25 – 15) + 10(25 -15) : 2 =
450 + 10 * 15 + 5 * 15 =
450 + 150 + 75 =
675

պատ․ 675սմ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s