Մաթեմատիկայի ընտրության ամփոփում

Մաթեմատիկայի ընտրության դասերի մասնակցել եմ, և տնայինները արել եմ։ Մաթեմատիկայի ընտրությունից շատ քիչ տնային ենք ստացել, բայց ահա իմ աշխատանքները․

Քառակուսու և ուղղանկյան մասին

Եռանկյունների մասին

Սեղան պատկերի մասին

Զուգահեռագծի մասին

Մաթեմատիկայի խնդիրների թարքմանություն

Ես մաթեմատիկա առարկան շատ եմ հավանում և այդ պատճառով իմ համար շատ լավ է որ ավելի շատ մաթեմատիկայի դասեր կան։