Քիմիա 04․04․22-04․08․22․ Առաջադրանքներ

1 . Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները եւ քիմիական նշանները, որոնք արտասանվում են՝ ցե, էն, էս, պէ, կուպրում, ֆեռում, արգենտում:

ցե – ածխածին (C)
էն – ազոտ (N)
էս – ծծումբ (S)
պէ – ֆոսֆոր (P)
կուպրում – պղինց (Cu)
ֆեռում – երկաթ (Fe)
արգենտում – արծաթ (Ag)

2. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.

ա) կալիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ,

K2S
Կալիումի սուլֆիդ
Անգույն բյուրեղ է, որը լավ է լուծվում ջրում (հիդրոլիզի միջոցով)

բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ:
Կարդացե՛ք այդ բանաձեւերն ու համապատասխան քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկություննե՛ր տվեք:

CO
Ածխածնի մոնօքսիդ
Անգույն, անհամ, անհոտ թունավոր գազ։

3 . Գլուխկոտրուկ: Լրացրե’ք դատարկ վանդակները՝ նշված տարրերի անվանումների պակասող տառերով Si, He, Ba, Na իում:

Քիմիա․ 27․02․22․ Հարցեր և առաջադրանքներ

1) Որո՞նք են բնական գիտություններ։

Քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն

2) Ի՞նչ է ուսումնասիրում քիմիա գիտությունը։

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերի հատկությունները, նրանց բաղադրությունը, կառուցվածքը, մեկը մյուսին փոխարկելու գործընթացը, քանակական և որակական փոփոխությունները։

3) Նկարեք ձեր տանն օգտագործվող մի քանի փայտե իրեր։

4) Թվարկեք ձեզ ծանոթ մի քանի նյութ, որոնք նավթից են անջատվում։

բենզին, դիզել, կերոսին

5) Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա ու ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից:

ա) նավթ
բ) ոսկի
գ) ջուր
դ) գինի

6) Հետևյալ նյութերից ո՞րը համ չունի։

ա) մրգահյութ
բ) աղաջուր
գ) անձրևաջուր
դ) կաթ

7) Հետևյալ եղանակներից ո՞րի օգտագործումն է անօգուտ `շրջապատող աշխարհը ճանաչել ցանկանալիս ։

ա) դիտում
Բ) չափում
Գ) փորձ 
դ) բախտագուշակում

8) Հետևյալ նյութերից ո՞րն է հնարավոր տարբերել հոտով։

ա) կերակրի աղ
բ) խմելու ջուր
գ) սուրճ
դ) ալյուր

9) Քիմիական լաբորատորիայում անծանոթ նյութը կարելի է՝ 

ա) համտեսել
բ) լցնել ձեռքի ափին
գ) դիտել` առանց սրվակը բացելու
դ) փորձանոթում տաքացնել

10) Հետևյալ նյութերից ո՞րն է արտադրվում քիմիայի օգնությամբ։

ա) ավազ
բ) ջուր
գ) փայտ
դ) օճառ

Քիմիա 11․11․21․ Ֆիզիկական և քիմիական երևությներ

1. Նշված երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որոնք՝ քիմիական.

ա) երկաթի ժանգոտումը,
Քիմիական՝ Երկաթը դառնում է ժանգ
բ) ջրի սառչումը,
Ֆիզիկական՝ Ձևը փոխվում է բայց նույն բանն է։
գ) բենզինի այրումը,

քիմիական՝ այրվում է և փոխվում է
դ) ալումինի հալումը:
ֆիզիկական՝ միայն ձևն է փոխում

2. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում՝

ա) ջերմություն է կլանվում,
վառելիքի այրումը
բ) ջերմություն է անջատվում,
կրակը
գ) լույս է անջատ­վում,
կրակը
դ) հոտ է տարածվում:
Սոխի հոտ տարածելը կտրվելուց

3.Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.

ա) կաղամբի թթվելը,
բ) սառույցի հալվելը,
գ) արեւի լուսարձակելը,
դ) եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը,
ե) ջրի եռալը,
զ) շաքարի լուծվելը ջրում:

Քիմիա․ 1․2․ Մարմնի և նյութ։ Քիմիական նյութերի սարածվածությունը բնության մեջ

Դաս. 1

Մարմին և նյութ։ Քիմիական նյութերի տարածվությունը բնության մեջ․

Տնային առաջադրանք.

Ավարտել նախագիծը.

Պատրաստ լինել դասի բանավոր քննարկմանը :

Պատասխանել հարցերին:

1. Թվարկե՛ք նյութեր (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը, և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:

Փայտ՝ սեղանների և տեղերների համար

Ապակի՝ բաժակների և պատուհաների համար

Թուղթ՝ գրքերի համար

Պողպատ՝ գդալների, դանակների, և պատառաքաղների համար

Պլաստիկ՝ շշերի համար

2. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

Գիրք։

3. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:

Բաժակ, Սեղան, շիշ։

4. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:

Մարմին։

5.  Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

Մարմիններ։ Մոմ, ատանի, ապարանջան, սեղան, դանակ

Նյութեր։ Ջուր, պարաֆին, պղինձ, պոլիէթիլեն, արծաթ, փայտ, երկաթ, ալյումին։

6. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.

ա) …….. լար

մետաղի

բ) ………. պատառաքաղ

պողպատ

գ) ………… գնդակ

ռեզինի

դ) …….. բաժակ

ապակի

ե) ………. սեղան

փայտե

Քիմիա․ 1․1․ Քիմիան՝ որպես բնագիտության մաս։ Քիմիան մեր շրջապատում

1․ Որո՞նք են բնական գիտությունները։ Թվարկե՛ք դրանք։

Քիմիա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն:

2․ Ի՞նչ է ուսումնասիրում քիմիա գիտությունը։

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերի հատկությունները, բաղադրությունը, կառուցվածքը, մեկը մյուսին փոխարկվելու գործընթացը, քանական և որակական փոփոխություները։

3. Ի՞նչ են ուսումնասիրում կենսաբանություն և Ֆիզիկա գիտությունները։

Կենսաբանությունը ուսումնասիրում է կյանքը և կենդանի օրգանիզմները։

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է բնության հիմնարար օրենքները։

4․ Նկարեք ձեր տանն օգտագործվող մի քանի փայտե իրեր։

5․ Թվարկեք ձեզ ծանոթ մի քանի նյութ, որոնք նավթից են անջատվում։

Պարաֆինային յուղ