Հայոց լեզու․ Հոլովներ․ Դաս 1

Չգիտեմ ինչպես էր պատահել, բայց բանն այն է, որ մի գեղեցիկ օր այդ փայտի կտորը ընկավ մի ծերուկ ատաղձագործի արհեստանոց։ Ատաղձագործի անունը վարպետ Անտոնիո էր, թեև բոլորը նրան կոչում էին վարպետ Չիլիեջա:
Վարպետ Չիլիեջան այդ փայտի կտորը տեսնելուն պես խիստ ուրախացավ և, ուրախությունից ձեռքերը շփելով, կիսաձայն մրթմրթաց.
— Այս փայտի կտորը ճիշտ ժամանակին ձեռքս ընկավ. հիմա սրանից փոքրիկ սեղանի ոտք կպատրաստեմ։
Ասածն՝ արած էր. իսկույն ձեռքն առավ սրած ուրագը՝ կեղևը հանելու և տաշելու համար։ Բայց երբ ուրագը վեր բարձրացրեց հարվածելու համար, տեղն ու տեղը քարացավ, որովհետև ականջը մի շատ բարակ ձայն ընկավ, որը խնդրելով ասաց.
— Այդքան ուժեղ մի՛ խփիր…

բանն
օր – ուղղական
փայտի – սեռական
կտորը – ուղղական
ծերուկ – ուղղական
ատաղձագործի – սեռական
արհեստանոց – ուղղական
վարպետ – ուղղական
Անտոնիո – ուղղական
Չիլիեջա – ուղղական
Չիլիեջան – ուղղական
ձեռքերը – ուղղական
ժամանակին – տրական
ձեռքս – ուղղական
սեղանի – սեռական
ոտք – ուղղական
ձեռքն – ուղղական
ուրագը – ուղղական
կեղևը – ուղղական
ականջը – ուղղական
ձայն – ուղղական

Հայոց լեզու 14․03․22․ Վ-Ֆ ամփոփում

1․ ասֆալտ, ասֆալտապատել, Աֆրիկա, Ավղանստան
2․ Կավահող, կավագործ, կավիճ, նավային
3․ ասֆալտ, լսվող Ֆ-ն գրվում է ֆ տառով
4․ տավիղ + ա + հար + ուհի = տաղվահարուհի
5․ 
6․ գիր + ավոր = գրավոր

Հայոց Լեզու․ Ր-Ռ Ուղղագրություն

Կետերի փոխարեն գրել Ր կամ Ռ.

ա/ կռունկ (թռչուն), կրունկ (գարշապար), եռեսուն, եռօրյա, դռնապան, դրկից, դրացի, ձեռք, ձեռբակալել, ձեռբազատվել, փռփռառ (քամուց), փրփրել, կրթել, կռթնել, զմռսել, մռսել, թրթռալ, թռվռալ, կառճել, կառչել, մռմռալ (ձայնը), մրմռալ (վերքը), եղեռն, եղեռական, թռչել, թրջել, կառք, կարգ, սարսուռ, մարմար, մռմուռ, կռճտացնել, կռճիկ, պայտառ, կայտառ, խառնուրդ, սպառվել, պատսպարվել, խարկել, գրգռել, գռգռալ, պարկ, պառկել, խրճիթ, խրթին, զառիվեր, խոշոռ, խոժոռ, ապառ, ապառաժ, հեռարձակ, հեռարձակել:

բ/ Հռիփսիմե, կրակապաշտ, կրապաշտ, կռծել, կռկռալ, վառվռուն, կարկարուն (վեր ձգվող, փխբ.՝ հայտնի), գանգուռ, ախոռժաբեր, անառժան, վագռ, կենսաթրթիռ, սառցակալել, թփրտալ, սփրթնել, ոսկոռ, որկոր, որկրամոլ, ճմռթել, Բոռժոմ, լպիրշ, գամփռ, ջրիմուռ, արշալույս, առջ, սահմռկել, ուրճանալ, ճամպրուկ, հրթիռ, գոլոռշի, մառախուղ, խարխափել, ծխամորճ, աշխարհահռչակ, որմնախորշ, խարտոց, գրոշ, առհամարհել, արյունրուշտ, ծեծկռտուք, սրտաշարժ, մերժելի, թորշոմել, թորոմել, հռչակվել, խելագարվել, շատրվան, սավարնել, միահամուռ, փառամոլ:

գ/ ոսկրախտ, սաղավարտ, մամռակալած, սաղարթախիտ, բրթել, ամպագոռգոռ, անձեռոցիկ, կործանվել, գոռգոռալ, գրտնակ, դարչնագույն, թրթուր, պորթկալ, խա-որդ, շուռումուռ, հառաչանք, քառասուն, շղարշ, խուռներամ, հռհռալ, լպրծուն, կարկարել, ականջալուռ, լուռումունջ, հուրթի, մորթի, ճանկրել, ճրվողյուն, շրշյուն, մանրակրկիտ, ըմբռնել, մոռթել, խռխռալ, ճռճռալ, պատրույգ, սևեռռւն, փռշտալ, շահագրգռել, ջարդել, արևառ, կրնկակոխ, ուռչել, սրթսրթալ, սրտատրոփ, դրժել, քուրջ, առնետ, միառժամանակ, ճառագայթ, կարկամել, քառուղի: