Մաթեմ բ․ Ֆինանսական կրթություն

  1. Երեք գործարարներ ստեղծեցին առևտրային ընկերություն: 1-ինը կատարեց 150 000 դրամ ներդրում, 2-րդը՝ 100 000 դրամ և 3-րդը՝ 125000 դրամ: Առևտուրը կատարելուց հետո նրանք ստացան 105000 դրամ ընդհանուր եկամուտ: Որքա՞ն կլինի յուրաքանչյուր գործարարի բաժին եկամուտը:

150000+100000+125000=375000
150000 / 375000 = 150 / 375 = 2/5
100000 / 375000 = 4/15
125000 / 375000 = 1/3

105000 * 2/5 = 42,000
105000 * 4/15 = 28,000
105000 * 1/3 = 35,000

2. Խանութում ապրանքի գինը նախ իջեցրին 10%-ով, իսկ հետո նոր գինը
բարձրացրին 10%-ով: Արդյունքում թանկացա՞վ, թե՞ էժանացավ ապրանքը:
Դիտարկեք նաև հակառակ դեպքը, երբ սկզբում գինը բարձրացնում են,
հետո` իջեցնում: Ստացված արդյունքների հիման վրա եզրակացություններ արեք:

Նույնն է՝ դառնում է նախնական գնի 99%-ը

3.Արթուրն իր խնայած 3 միլիոն դրամը որպես ավանդ մեկ տարի ժամկետով ներդրեց բանկում՝ 14% տոկոսադրույքով: Տարին լրանալուց հետո, որքա՞ն գումար նա կստանա, եթե հայտնի է, որ ավելացված գումարի 10%-ը գանձվում է որպես եկամտահարկ:

3,000,000 : 100 * 14 = 420,000
420,000 – 42,000 = 378,000

4. Խանութում ապառիկ, առանց կանխավճարի վաճառվում է 279 000
դրամ արժողությամբ համակարգիչ՝ պայմանով, որ պարտքը պետք է
փակվի 9 ամսվա ընթացքում: Շուշանը գիտեր, որ խելամիտ կլինի, եթե
պարտքը չգերազանցի եկամուտի 30%-ը: Հարմա՞ր է նրան գնել այդ
համակարգիչը, եթե իր եկամուտը ամսական կազմում է 110000դրամ:

279,000 : 9 = 31,000
110,000 : 10 * 3 = 33,000
33,000 > 31,000

5. Անհատ ձեռներեցին հարկավոր էր մեկ տարով 5 միլիոն դրամ վարկ
վերցնել: Նա պարզեց, որ «Ա» բանկը կարող է ցանկացած չափի վարկ
տալ տարեկան 18% տոկոսադրույքով, իսկ «Բ» բանկը վարկ է տալիս՝
մինչև 2 միլիոն դրամի դեպքում 17%, իսկ 2 միլիոն դրամից ավելիի
դեպքում 19% տոկոսադրույքով:
Ինչպիսի՞ ընտրություն կատարի ձեռներեցը, որպեսզի վարկի համար
վճարելիք ծախսը լինի նվազագույն: Հաշվել այդ ծախսը:

5,000,000 : 100 * 18 = 900,000
2,000,000 : 100 * 17 = 340,000
3,000,000 : 100 * 19 = 570,000
570,000 + 340,000 = 910,000
910,000 > 900,000

Բանկ Ա-ն։

6. Հիմնարկի հաստիքացուցակն ունի հետևյալ տեսքը՝
Պաշտոն Աշխատավարձ
Տնօրեն 400 000 դրամ
Հաշվապահ 270 000 դրամ
Բաժնի վարիչ 250 000 դրամ
Գլխավոր մասնագետ 200 000 դրամ
Մասնագետ 150 000 դրամ
Գործավար 100 000 դրամ
Տնօրենը Ձեզ առաջարկում է նոր հաստիք՝ խորհրդատու, որի աշխատավարձի չափը որոշվում է բոլոր աշխատողների աշխատավարձերի բնութագրիչ ցուցանիշներից մեկով՝ կա՛մ ըստ միջին թվաբանականի, կա՛մ ըստ մոդայի, կա՛մ ըստ միջնաթվի: Դուք ո՞ր ցուցանիշն եք ընտրում բարձր աշխատավարձ ունենալու համար:

100,000 + 150,000 + 200,000 + 250,000 + 270,000 + 400,000 = 1,370,000
1,370,000 : 6 230,000
(400,000 + 100,000) : 2 = 250,000
250,000 > 230,000
միջնաթիվը։

Մաթեմ բ 09.04.21. Տրամաբանությունը զարգացնող խնդիրներ

• Պարկում կա 3 կարմիր և 3 սև գնդակ: Առնվազը քանի՞ գնդակ պետք է
հանենք պարկից, որպեսզի ունենանք տարբեր գույնի գնդակներ:

4

• Տատիկն իր բոլոր թոռնիկների համար գուլպաներ գործեց: Յուրաքանչյուր գուլպայի վրա նա գրեց մեկ տառ: Քանի՞ թոռնիկ ունի տատիկը, եթե նա գրեց ընդամենը 16 տառ:

8 թոռնիկ

• Լճում աճում են թրաշուշաններ: Հայտնի է, որ մեկ օր անցնելուց հետո
շուշանների թիվը կրկնապատկվում է, և արդեն 40-րդ օրվա վերջում
լճակն ամբողջովին ծածկված էր շուշաններով: Ասեք, թե ո՞ր օրվա
վերջում էր, որ լճակի ուղիղ կեսն էր ծածկված շուշաններով:

39-երրորդ

• Ես խմեցի բաժակով լիքը լցված սուրճի կեսը և այն լրացրի կաթով: Հետո
խմեցի ստացված խառնորդի 1/3 մասը և փոխարենը կաթ լցրեցի:
Այնուհետև ես խմեցի բաժակի պարունակության 1/6
մասը և փոխարենը լցրեցի կաթ: Վերջապես, ես խմեցի ամբողջ բաժակը: Ի՞նչը ես շատ
խմեցի ՝ սու՞րճ, թե՞ կաթ:

=

• ՈՒնենք մետաղադրամներով 100 կույտ, յուրաքանչյուրում 100 մետաղադրամ: Կույտերից մեկում եղած մետաղադրամները կեղծ են, որոնք մեկ
գրամով թեթև են իսկական մետաղադրամներից: Իսկական մետաղադրամը կշռում է 10 գրամ: Էլեկտրոնային մեծ կշեռքի մեկ կշռումով ինչպե՞ս
հայտնաբերել կեղծ մետաղադրամով կույտը:

• Մի տարի հունվարի երեք կիրակի զույգ ամսաթվով օրեր էին: Շաբաթվա
ինչ օր էր հունվարի 27-ը:

հինգշաբտի

• Ինչպե՞ս կարող են 3 մարդ 3 ժամում անցնել 60 կմ մի մեքենայով, եթե
մեքենայում տեղավորվում են միայն երկու մարդ, նրա արագությունը 50
կմ/ժ է, իսկ հետիոտների արագությունը 5 կմ/ժ:

մարդ 1-ը 10 կմ քայլում է։ մարդ 2-ը մարդ 3-ի հետ քշում է 50 կմ և մարդ 2-ը մարդ 3-ին թողում է։ Մադ 3-ը վերջն է քայլում։ մարդ 2 գնում է հետ մարդ 1-ի մոտ և մարդ 1-ի հետ գնում է մարդ 3-ի մոտ։

• Գիտնականին աշխատության էջերը համարակալելու համար անհրաժեշտ եղավ 3389 թվանշան: Քանի՞ էջ կար այդ աշխատության մեջ:

Մաթեմատիկա 09․10․20

171. Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի -ը ամուր կազմով է։
Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

լուծում․
1) 60 : 3 * 2 = 40

պատ․ 40 գիրք

173. Հեռուստաաշտարակն ունի 420 մ բարձրություն և կազմված է
երեք մասից։ Առաջին մասի բարձրությունն աշտարակի բարձրության 3/7-ն է, իսկ երկրորդը՝ 1/4-ը։ Ի՞նչ բարձրություն ունի աշտարակի երրորդ մասը։

լուծում․
1) 7 * 4 = 28,
3 * 4 = 12,
1 * 7 = 7
2) 7 + 12 = 19
3) 420 * 28 = 15
4) 28 – 19 = 9
5) 15 * 9 = 135

պատ․ 135 մ

175․ Բասկետբոլիստը խաղի ընթացքում վաստակել է 36 միավոր, որ
թիմի վաստակած միավորների 2/5-ն է։ Քանի՞ միավոր է վաստակել
թիմը։

լուծում․
1) 36 : 2 * 5 = 90

պատ․ 90 միավոր

177․ Ավազանում 600 մ3 ջուր կար։ Դրանից 125 մ3-ը արտահոսեց։ Ավազանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

լուծում․
1) 125 : 5 = 25
2) 600 : 25 = 24

պատ․ 5/24 մ3 ջուր

192. 3/4 կոտորակի համարիչին և հայտարարին գումարել են 7։ Ո՞րքանով է ստացված կոտորակը 3/4-ից մեծ։

լուծում․
1) 7 * 4 – 3 = 25

պատ․ 25/4-ով

ՄԱԹԵՄ Բ

2. Կատարիր․ Տրված դիագրամը ցույց է տալիս «Ո՞րն է քո մեքենայի մակնիշը» հարցման արդյունքները: Մուգ կանաչով նշված են կանանց պատասխանները, իսկ բաց կանաչով՝ տղամարդկանց: Ո՞ր մեքենայից տղամարդիկ ավելի շատ ունեն, քան կանայք: 

Lada` մոտ 55,000-ով
Renault՝ մոտ 15,000-ով
KIA՝ մոտ 5,000-ով
Hyundai՝ մոտ 1,00-ով
VW՝ մոտ 26

,000-ով

н3.png

ՏՆԱՅԻՆ․

172. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը։
Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

լուծում․
1) 36 : 6 * 5 = 30
2) 36 + 30 = 66 ուղևոր

պատ․ 66 ուղևոր։

174. Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճանապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը
20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին
մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի 1/5-ը։
Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

Լուծում․
1) 25 * 20 = 500
2) 500 : 5 * 4 = 400 կմ

պատ․ 400 կմ

176. Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած
մանրակների քանակի 8/15-ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել
խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64
մանրակ։

լուծում․
1) 64 : 8 * 15 = 120
2) 120 + 64 = 184 մանրակ

պատ․ 184 մանրակ

178. Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 8400 գիտական
գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական
գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

պատ․ 26/4

194. Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց
գումարը հավասար է 60-ի։

լուծում․
1) 60 : 6 = 10
2) 10 * 5 = 50

Պատ․ 50 և 10