Ֆիզիկա. Գոլորշիացում և խտացում: Եռում: Եռման ջերմաստիճան: Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմունակություն:

1. Ի՞նչ է շոգեգոյացումը, և ինչ ձևով է այն արտահայտվում:

Շոգեգոյացումը նյութի անցումն է հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի։

2․ Ի՞նչ է գոլորշիացումը։

Գոլորշիացում հեղուկի ազատ մակերևույթից շոգեգոյացումն է։

3․ Ինչո՞ւ է հեղուկը գոլորշիանում բոլոր ջերմաստիճաններում։

Գոլորշիացում լինում է, երբ հեղուկի մակերևույթին մասնիկները իրենց քաոսային շարժումով անջատվում են հեղուկից և դառնում գազ։ Մասնիկները միշտ կինետիկ էներգիա ունեն, բացի -273 oC-ից, որը հնարավոր չէ ստանալ։

4. Ինչի՞ց է կախված հեղուկի գոլորշիացման արագությունը։

Հեղուկի գոլորշիացման արագությունը կախված է մասնիկների շարժման արագությունից, որը կախված է հեղուկի ներքին էներգիայից։

5. Ի՞նչ է խտացում։

Խտացումը նյութի անցումն է գազային վիճակից հեղուկ վիճակի։

6. Ո՞ր գոլորշին է կոչվում հագեցած։

Հագեցած գոլորշին այն գոլորշին է, որը իր հեղուկի հետ շարժուն հավասարակշռության մեջ է։

7. Ո՞ր պրոցեսն են անվանում եռում։

Եռումը այն շոգեգոյացումն է, որը տեղի է ունենում հեղուկի ամբողջ ծավալում։

8. Ի՞նչն են անվանում հեղուկի եռման ջերմաստիճան։

Հեղուկ եռման ջերմաստիճանը այն ջերմաստիճանն է, որին սկսում է եռալ հեղուկը։

9. Ի՞նչն են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն։

Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը այն ջերմաքանակն է, որը անհրաժեշտ է 1 կգ զանգվածով հեղուկը նույն ջերմաստիճանի գոլորշու փոխարկելու համար։

10․ Ո՞րն է միավորը միավորների ՄՀ-ում։

ՄՀ-ում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմության միավորը Ջ/կգ-ն է։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s