Հանրահաշիվ 21.04.23

ՏՆԱՅԻՆ․


477-բ,դ. Գտեք քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը հավասար է․

բ) 1 մ2

√1մ2 = 1մ

դ) 49 դմ2

√49դմ2 = 7 դմ


481-բ,դ,զ. Գտեք տված թվերի քառակուսի արմատները․

բ) 3600

√3600 = 60

դ) 1000000

√1000000 = 1000

զ) 1/9

1/9 = 1/3


485-բ,դ,ը. Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) 15 – √36

15 – √36 = 15 – 6 = 9

դ) √16 + √25

√16 + √25 = 4 + 5 = 9

ը) √144 – √121

√144 – √121 = 12 – 11 = 1


486-բ,դ,ը․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) 1/3 * √100

1/3 * √100 = 1/3 * 10 = 3,(3)

դ) √0,16 * √9

√0,16 * √9 = 0,4 * 3 = 1,2

ը) √0,36 : √1/36

√0,36 : √1/36 = 0,6 : 1/6 = 0,6 * 6 = 3,6


490-բ,դ. Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) √17/9

√17/9 = √16/9 = 4/9

դ) √54/9

√54/9 = √49/9 = 7/9

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s