Հանրահաշիվ 17.04.23

465-ա,գ. Կազմեք y = x2 ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակ, եթե x-ը փոփոխվում է․

ա) 1 քայլով [0; 15] միջակայքում

x0123456789101112131415
y0149162536496481100121144169196225

գ)


466-ա,գ. Համեմատեք թվային արտահայտությունների արժեքները․

ա) 1,172 և 1,182

1,172 < 1,182

գ) 2,312 և 2,322

2,312 < 2,322


467-ա,գ․ y = x2 ֆունկցիայի համար համեմատեք y1 և y2-ը, եթե․

ա) x1 = 0,5, x2 = 0,6

y1 = x12
y2 = x22
x1 < x2
y1 < y2

գ) x1 = 0,9, x2 = 1

y1 = x12
y2 = x22
x1 < x2
y1 < y2


468-ա. Տրված է y = x2 Ֆունկցիան։ Գտեք y(x)-ը,եթե․

y(-1,2) = (-1,2)2 = 1,22 = 1,44
y(0) = 02 = 0
y(-2,5) = (-2,5)2 = 2,52 = 6,25


469-ա. Որոշեք y = x2 ֆունկցիայի արժեքի նշանը՝ x-ի նշված արժեքների դեպքում․


470-բ,դ,զ․ Աճո՞ղ է արդյոք y = x2 ֆունկցիան [a; b] միջակայքում, եթե․

բ)

դ)

զ)


ՏՆԱՅԻՆ․


465-բ,դ․ Կազմեք y = x2 ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակ, եթե x-ը փոփոխվում է․

բ) 1 քայլով [-15; 0] միջակայքում

x-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10
y2251961691441211008164493625169410

դ) 0,1 քայլով [0; 0,1] միջակայքում

x00,1
y00,01

466-բ,դ. Համեմատեք թվային արտահայտությունների արժեքները․

բ) 1,182 և 1,192

1,182 < 1,192

դ) 2,712 և 2,722

2,712 < 2,722


467-բ,դ․ y = x2 ֆունկցիայի համար համեմատեք y1 և y2-ը, եթե․

բ) x1 = 7,1, x2 = 6,3

y1 = x12 = 7,12
y2 = x22 = 6,32

y1 > y2

դ)

x1 = 10,2, x2 = 9,8

y1 = x12 = 10,22
y2 = x22 = 9,82

y1 > y2


468-բ. Տրված է y = x2 Ֆունկցիան։ Գտեք y(x)-ը,եթե․

y(-0,9) = (-0,9)2 = 0,92 = 0,81
y(-1,1) = (-1,1)2 = 1,12 = 1,21
y(-0,1) = (-0,1)2 = 0,12 = 0,01


469-բ. Որոշեք y = x2 ֆունկցիայի արժեքի նշանը՝ x-ի նշված արժեքների դեպքում․

բ) -8,1; -100; 0,31; 100

y = (-8,1)2 = 8,12 = 65,61
y = (-100)2 = 1002 = 10000
y = 0,312 = 0,0961
y = 1002 = 10000


470-բ,դ,զ․ Աճո՞ղ է արդյոք y = x2 ֆունկցիան [a; b] միջակայքում, եթե․

բ) a = -1, b = 1

x-1-0,500,51
y10,2500,251

Ոչ։

դ) a = 0, b = 0,5

x00,10,20,30,40,5
y00,010,040,090,160,25

Այո։

զ) a = -3, b = 0

x-3-2,5-2-1,5-1-0,50
y96,2542,2510,250

Ոչ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s