Հայոց Լեզու․ Ր-Ռ Ուղղագրություն

Կետերի փոխարեն գրել Ր կամ Ռ.

ա/ կռունկ (թռչուն), կրունկ (գարշապար), եռեսուն, եռօրյա, դռնապան, դրկից, դրացի, ձեռք, ձեռբակալել, ձեռբազատվել, փռփռառ (քամուց), փրփրել, կրթել, կռթնել, զմռսել, մռսել, թրթռալ, թռվռալ, կառճել, կառչել, մռմռալ (ձայնը), մրմռալ (վերքը), եղեռն, եղեռական, թռչել, թրջել, կառք, կարգ, սարսուռ, մարմար, մռմուռ, կռճտացնել, կռճիկ, պայտառ, կայտառ, խառնուրդ, սպառվել, պատսպարվել, խարկել, գրգռել, գռգռալ, պարկ, պառկել, խրճիթ, խրթին, զառիվեր, խոշոռ, խոժոռ, ապառ, ապառաժ, հեռարձակ, հեռարձակել:

բ/ Հռիփսիմե, կրակապաշտ, կրապաշտ, կռծել, կռկռալ, վառվռուն, կարկարուն (վեր ձգվող, փխբ.՝ հայտնի), գանգուռ, ախոռժաբեր, անառժան, վագռ, կենսաթրթիռ, սառցակալել, թփրտալ, սփրթնել, ոսկոռ, որկոր, որկրամոլ, ճմռթել, Բոռժոմ, լպիրշ, գամփռ, ջրիմուռ, արշալույս, առջ, սահմռկել, ուրճանալ, ճամպրուկ, հրթիռ, գոլոռշի, մառախուղ, խարխափել, ծխամորճ, աշխարհահռչակ, որմնախորշ, խարտոց, գրոշ, առհամարհել, արյունրուշտ, ծեծկռտուք, սրտաշարժ, մերժելի, թորշոմել, թորոմել, հռչակվել, խելագարվել, շատրվան, սավարնել, միահամուռ, փառամոլ:

գ/ ոսկրախտ, սաղավարտ, մամռակալած, սաղարթախիտ, բրթել, ամպագոռգոռ, անձեռոցիկ, կործանվել, գոռգոռալ, գրտնակ, դարչնագույն, թրթուր, պորթկալ, խա-որդ, շուռումուռ, հառաչանք, քառասուն, շղարշ, խուռներամ, հռհռալ, լպրծուն, կարկարել, ականջալուռ, լուռումունջ, հուրթի, մորթի, ճանկրել, ճրվողյուն, շրշյուն, մանրակրկիտ, ըմբռնել, մոռթել, խռխռալ, ճռճռալ, պատրույգ, սևեռռւն, փռշտալ, շահագրգռել, ջարդել, արևառ, կրնկակոխ, ուռչել, սրթսրթալ, սրտատրոփ, դրժել, քուրջ, առնետ, միառժամանակ, ճառագայթ, կարկամել, քառուղի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s