Մաթեմատիկա 10․03․21

894-գ․ Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

գ) a = 1 7/9 սմ, b = 2 3/16 սմ,
35/9 (3 8/9)

896․ Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։

1/6

901․ Սենյակի ծավալը 40 1/4 մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 2 1/2մ։ Գտե՛ք նրա
հատակի մակերեսը:

լուծում․
1) 41/4 : 10/4 = 41/10մ3

903․ Շինարարության համար ուղարկվող աղյուսներն ունեն հետևյալ
չափերը՝ 20 սմ, 15 սմ, 6 1/2սմ։ Բեռնատար մեքենայի մեջ տեղավորված
աղյուսների ծավալը 7 4/5մ3 է։ Քանի՞ աղյուս է ուղարկվել շինարարություն։

լուծում․
1) 20 * 15 * 6 1/2 = 1950
2) 7,800,000 : 1,950 = 4,000

909․ Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է
երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

Լուծում․
1) 62 – 26 = 36
2) 36 : 4 = 9
3) 9 * 3 = 27

913․ Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ
4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։
Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

լուծում․
4(14 – x) = 3(14 + x)
56 – 4x = 42 + 3x
56 – 42 – 4x = 42 + 3x – 42
56 – 42 = 14
14 : (4 + 3) = 2

պատ․ 2 կմ/ժ

ՏՆԱՅԻՆ․

894-բ․ Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

բ) a = 4 4/5սմ, b = 5 5/6սմ, 28

897․ Ուղղանկյունը, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 30 հավասար
ուղղանկյունների, որոնց լայնությունը 2 սմ է։ Ինչքա՞ն է այդպիսի
ուղղանկյան երկարությունը։

լուծում․
1) 10000 սմ2 : 30 : 2սմ = 500 : 3 = 166 2/3սմ

900․ Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝
3 1/3սմ, 4 1/4սմ, 5 1/5սմ։ Գտե՛ք նաև նրա նիստերի մակերեսները և որոշե՛ք, թե նրանցից որի մակերեսն է ամենափոքրը։

10/3 * 17/4 * 26/5 = 10 * 17 * 26/3 * 4 * 5 = 17 * 13/3 = 221/3 = 73 2/3սմ3

10/3 * 17/4 = 85/6 = 14 1/6սմ2
26/5 * 10/3 = 52/3 = 17 1/3սմ2
17/4 * 26/5 = 221/10 = 22 1/10սմ2

902․ Ուղղանկյունանիստի ծավալը 60 սմ3 է, լայնությունը՝ 2 1/2սմ,
բարձրությունը՝ 3 1/3սմ։ Այդ ուղղանկյունանիստի բարձրությունը
փոքրացրել են 2 սմ-ով։ Ինչքա՞ն է ստացված ուղղանկյունանիստի
ծավալը։

60 = 5/2 * 10/3 * x = 25/3 * x
x = 60 / 25/3 = 60 * 3 / 25 = 36/5
3 1/3 – 2 = 1 1/3
36/5 * 5/2 * 4/3 = 36 * 5 * 4 / 5 * 2 * 3 = 12 * 2 = 24

910․ Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ
է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

220 : 5 = 44
44 * 4 = 176

912․ Միևնույն ճանապարհը հեծանվորդն անցել է 2 ժամում, իսկ հետիոտնը՝
7 ժամում։ Գտե՛ք նրանց արագությունները, եթե հեծանվորդի
արագությունը 10 կմ/ժ-ով մեծ է հետիոտնի արագությունից։

7x = 2 * (x + 10)
7x = 2x +20
5x = 20
x = 4 կմ/ժ
y = 4+10 = 14 կմ/ժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s