Մաթեմատիկա 17․02․21

797-ա,գ,ե․ Հաշվե՛ք.

ա) (-17/12) * (-4/7) = +17/21
գ) (+6/19) * (+25/27) = +50/171
ե) (-2/9) * (-9/10) = +1/5

798-բ,դ,զ․ Հաշվե՛ք.

բ) (+24/7) * (-56/81) = -64/27
դ) (-42/37) * (+15/28) = -215/518
զ) (-18 1/5) * (+21/50) = -1911/250

799-ա,գ,ե․ Հաշվե՛ք.

ա) (+30 6/7) * (+2 7/8) = +621/7
գ) (-6 3/10) * (-2 11/25) = +3843/250
ե) (-3 3/4) * (+4 91/100) = -1473/80

801-ա,գ:ե․ Հաշվե՛ք.

ա) (+4/5) : (+1/8) = +32/5
գ) (-5 6/7) : (-9 5/14) = +131/82
ե) (+1 9/17) : (-2/17) = -224/17

813․ Բեռը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է 15 մեքենա՝ յուրաքանչյուրը
6 1/2տ բեռնատարողությամբ։ Նույն բեռը տեղափոխելու համար
2 1/2տ բեռնատարողությամբ քանի՞ մեքենա անհրաժեշտ
կլինի։

Լուծում․
1) 6 * 2 + 1 = 13
2) 13 * 15 = 195
3) 2 * 2 + 1 = 5
4) 195 : 5 = 39

պատ․ 39 մեքենա

ՏՆԱՅԻՆ․

797-բ,դ,զ․ Հաշվե՛ք.

բ) (-8/5) * (-25/64) = +5/8
դ) (+11 7/9) * (+1/5) = +106/45
զ) (-7 41/50) * (- 1/4) = +391/200

798-ա,գ,ե․ Հաշվե՛ք.

ա) (-9/10) * (+5/7) = -9/14
գ) (+14/15) * (-35/63) = -14/27
ե) (+12 2/3) * (-6/11) = -76/11

799-բ,դ,զ․ Հաշվե՛ք.

բ) (-1 4/5) * (-8 3/7) = +531/35
դ) (-4 6/7) * (+8/9) = -272/63
զ) (+9 4/9) * (-8 14/15) = -2278/27

801-բ,դ,զ․ Հաշվե՛ք.

բ) (-8/9) : (-2/3) = 4/3
դ) (+17 1/2) : (+4 2/15) = 525/124
զ) (-12 3/5) : (-3 1/2) = 126/35 = 18/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s