Մայրենի․ Խ-ի բառարան – 2-3 տառանի

Խաբ – խաբել, խաբկանք
Խազ – Հայկական երաժշտական նշանադրերի անվանումը, ձայնանիշ
Խաժ – թավ, հաստ
Խակ – չհածաց, տհաս
Խահ – կերակուր, խորտիկ
Խաղ – խաղալ, Խաղալու գործողությունը
Խաչ – քրիստոնեական կրոնի խորհրդանիշն ու պաշտամունքը առարկան
Խալ – մաշկի վրա ի ծնե գոյացած բիծ
Խաշ – հայկական ավանդական կերակուր
Խավ – գործվացքի արտաքին բարակ շերտ
Խոդ – մարմնական տանջանք՝ ցավ, խոշտանգում
Խոզ – խոշորամարմին, կարճոտն, երկար դնչին կռճկանման կլոր քտով՝ կճղակավոր կաթնասուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s