Մաթեմատիկա 10․02․21

745․ Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք
հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-7/2 = -7/2
+1/2 = +1/2
-8 2/5 = -42/5 = -42/5
-3 3/25 = -78/25 =
+2 1/4 = +9/4
-17 3/7 = 119/7 = 17/1

747․ Գրե՛ք հետևյալ կոտորակներին հակադիր կոտորակները.

+7/9 | -7/9
-14/15 | +14/15
+8/3 | -8/3
-11/19 | +11/19
-5/6 | +5/6
+25/32 | -25/32
+7/20 | -7/20

748-բ,դ․ Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

բ) +2 3/8 | -2 3/8, 19/8
դ) -45 2/3 | +45 2/3, 137/3

761․ Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին երկրորդը, 45 արկղ՝ երրորդը։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։

Լուծում․
1) (1450 – 250) : 3 = 400
2) 75 + 45 = 120

պատ․
3) 400 + 75 + 45 = 520 (վագոն 1)
4) 400 – 75 = 325 (վագոն 2)
5) 400 + 250 – 45 = 605 (վագոն 3)

764․ Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր
աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

լուծում․
1) 15 * (100 : 5) = 300

պատ․ 300

ՏՆԱՅԻՆ․

746․ Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական

-2/3 – բացասական
1/4 – դրական
-5/7 – բացասական
0/8 – դրական
3/11 – դրական
4/7 – դրական
-4/9 – բացասական

748-ա,գ․ Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

ա) -6 7/10 | +6 7/10, 67/10
գ) +95/99 | -95/99

762․ Ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող երկաթե չորսուն ունի 5 սմ բարձրություն, 11 սմ լայնություն և 15 սմ երկարություն։ Քանի՞ կիլոգրամ է նրա զանգվածը, եթե 1 սմ3 երկաթի զանգվածը 7 22/25գ է։

Լուծում․
1) 7 * 25 + 22 = 197
2) 5 * 11 * 15 = 825
3) 825 * 197 = 162525
4) 162525 : 25 = 6501

պատ․ 6501 կմ3

763․ Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35%-ը հաճարենու անտառն է, 16%-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24%-ը՝ կաղնու, մնացածը՝ բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s