Չարլզ Դիկենս․ Սուրբ ծննդյան երգ․ Հատված 9

Իններորդ հատված (մինչև «փորձելով հասկանալ, թե ինչ սենյակ էր այդ»):

— Հայոց լեզու — վարժ. 107, 108, 111

գրական․ ձեռագիր, հեռագիր։
Շշնչասպառ․ անշունչ, բոցաշունչ։
քնել․ անքուն, թմրաքուն, աղվեսաքուն։
ջրկիր․ գարեջուր, անձրևաջուր։
գլխարկ․ անգլուխ, հաստագլուխ։
խմբավար․ երգչախումբ, ենթախումբ։
Երբ արմատը սկզբում է, ձայնավորը սզվում է։

նկարչին հատուկ – նկարչի
ապուխտ դարձնել – ապխտել
աներևույթ դառնալ – աներևութանալ
անօրեն բան – անօրինություն
աշխույժ դառնալ – աշխուժանալ
դաշույնով հարվածել – դաշունահարել
անդունդի խորություն ունեցող – անդունդախոր
մառախուղով պատված – մառախլապատ

երգ․ երգահան, ժամերգություն, թատերգ․
փառ. փառասիրություն, անփառունակ, հրաշափառ։
մեջ․ միջնակ, ընդմիջում, գյուղամեջ։
ջուր․ գրափոս, անջրելի, աղաջուր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s