Մաթեմատիկա 04․02․21

724. Աղյուսակում բերված են մեքենայի ընթացքի տվյալները.

Ժամանակը (ժ)0123456
Անցած ճանապարհը (կմ)070140210280350420

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

420 կմ

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,
3, 6 ժամ անց։

140 կմ, 210 կմ, 420 կմ։

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ
հեռավորության վրա։

3 ժամ անց։

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

70 կմ/ժ

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի
երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

210 կմ անցավ։

734. Նետում են երկու խաղոսկր։ Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը,
որ միավորների գումարը հավասար կլինի 5-ի։

պատ․ 1/9

736. Քաղաքից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ մեկնեցին երկու
մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝
75 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ անց նրանց հեռավորությունը կգերազանցի
90 կմ-ը։

լուծում․
1) 75 – 60 = 15
2) 90 : 15 = 6

պատ․ 6 ժամ

ՏՆԱՅԻՆ․

725․ Նկարում տրված է ավտոմեքենայի շարժման գրաֆիկը (տե՛ս նկ. 82)։

Պատասխանե՛ք 724-րդ խնդրի հարցերին։

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

210 կմ անցավ։

գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,
3, 6 ժամ անց։

2 ժամ անց՝ 0 կմ, 3 ժամ անց՝ 0 կմ, 6 ժամ անց՝ 120 կմ։

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ
հեռավորության վրա։

10 ժամ անց։

ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը։

40 կմ/ժ։

զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի
երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

210:

733․ Թվի կեսի կեսը հավասար է 1/2-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

լուծում․
1) 1/2 * 2 = 2/2
2) 2/2 * 2 = 4/2
3) 4/2 = 2

պատ․ 2

735․ Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

լուծում․
1) 2 * 3 = 6
2) 120 : 3 = 40
3) 120 : 6 = 20
4) 20 + 40 = 60
5) 600 : 60 = 10

պատ․ 10 ժամ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s