Բնագիտություն․ 4․2․ Ջերմային երևույթների բազմազանությունը

1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Մի բանի քայքայվելը, մեծանալը, փոքրանալը, սառելը, հեղուկի եռալը։

2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

Վիճակային երևույթներ են։

3. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Վիճակային երևույթներ են։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s