Մաթեմատիկա 24․12․20

702. Որտե՞ղ են գտնվում հարթության այն կետերը, որոնց աբսցիսը
հավասար է զրոյի:

իգրեկ-ի առանցքի վրա։

704. Կոորդինատային հարթության վրա տրված են A (–2, 3) և B (1, 0)
կետերը: Կառուցե՛ք AB հատվածը և գտե՛ք օրդինատների առանցքի
հետ նրա հատման կետը:

0,1 կետում է հատվում։

712. AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։ CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։

Լուծում․
1) 24 : 2 * 5 = 60

պատ․ 60 սմ

715. Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։ Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։

Լուծում․
1) 210 : 3 * 5 = 350
2) 350 – 210 = 140

պատ․ 140 կգ ցինկ, 350 կգ արույր

716. Աղյուսակի առաջին տողում գրված է այն ժամանակը, որի ընթացքում գնացքն անցնում է 120 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածը, իսկ երկրորդում՝ այն անցնելու արագությունը։ Լրացրե՛ք աղյուսակը և որոշե՛ք, թե ինչ կախում գոյություն ունի գնացքի արագության և ճանապարհահատվածն անցնելու ժամանակի միջև։

Ժամանակը (ժ)32 2/521 1/21
Արագությունը (կմ/ժ)40506080120

ՏՆԱՅԻՆ․

703․Որտե՞ղ են գտնվում հարթության այն կետերը, որոնց օրդինատը
հավասար է զրոյի:

Աբսցիսների առանցքի վրա։

705․ Կոորդինատային հարթության վրա տրված են A (–2, 3) և B (0, 1)
կետերը: Կառուցե՛ք AB հատվածը և գտե՛ք աբսցիսների առանցքի
հետ նրա հատման կետը:

Չի հատվում։

711․ 78-րդ նկարում ցո՛ւյց տվեք այն պատկերները, որոնք համաչափության առանցք ունեն։

ա, գ, ե, զ

714․ Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի ժամի սլաքը կպտտվի ուղիղ
անկյան չափ և որքա՞ն ժամանակում՝ փռված անկյան չափ։Իսկ
րոպեի սլա՞քը։

Ժամի սլաքը 90o է տեքվում երբ 3 ժամ է անցնում։ Րոպեյի սլաքը 90o է տեքվում երբ 15 րոպե է անցնում։

Ժամի սլաքը 180o է տեքվում երբ 6 ժամ է անցնում։ Րոպեյի սլաքը 180o է տեքվում երբ 30 րոպե է անցնում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s