Մաթեմատիկայի ընտրության ամփոփում

Մաթեմատիկայի ընտրության դասերի մասնակցել եմ, և տնայինները արել եմ։ Մաթեմատիկայի ընտրությունից շատ քիչ տնային ենք ստացել, բայց ահա իմ աշխատանքները․

Քառակուսու և ուղղանկյան մասին

Եռանկյունների մասին

Սեղան պատկերի մասին

Զուգահեռագծի մասին

Մաթեմատիկայի խնդիրների թարքմանություն

Ես մաթեմատիկա առարկան շատ եմ հավանում և այդ պատճառով իմ համար շատ լավ է որ ավելի շատ մաթեմատիկայի դասեր կան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s