Սեղան պատկերի մասին

Սեղան պատկերը շատ հետաքրքիր քառանկյուն պատկեր է։ Սեղանն ունի 3 տեսակ․ ուղղանկյուն-սեղան, հավասարասրուն, և կամայական։ Ամեն քառանկյան նման նրա անկյունները եթե գումարես կ ստանաս 360°։

Հավասարասրուն սեղանի մասին ես մտածում երբ լսում ես սեղան պատկերի անունը։ Հավասարասրուն սեղանի երկու կողմերը զուգահեռ են, և մյուս երկուսը զուգահեռ չեն։  Զուգահեռ կողմերը կոչվում են հիմքեր, և մյուս կողմերը կողվում են սրունքներ։ Սրունքները հավասար են։ Ահա մի նկար։
Image result for trapezoid"
Ուղանկյուն-սեղանն ունի երկու ուղիղ անկյուն (90°)։ Նրա հիմքերը չեն փոխվում, բայց սրունքները փոխվում են։ Սրունքները դեռ հատվող են, բայց սրունքներից մեկը թեք չէ։ Այս տեսակ սեղանի մեջ կտեսնես մի քառակուսի (Կամ ուղղանկյուն) և մի եռանկյուն։
trapezoid 1
Կամայական սեղանի բոլոր 
կողմերը և անկյուններ անհավասար են։ Կամայական սեղանի մեջ չկա զուգահեռ գծեր։
trapezoid 2

Պարագիծը հաշվելու համար բոլոր կողմերի երկարություները իրար հետ գումարում ես։
Հավասարասրուն և ուղղանկյուն սեղանների մակերես գտնելու համար ներքևի և վերևի հիմքերի երկարությունները գումարում ես, և բաժանում 2-ով։ Դրա արդյունքը բազմապատկում ես բարձրությունով, և ստանում ես մակերեսը։ Ցույց տամ ոնց։ Ասենք ներքևի հիմքի երկարությունը 9 սմ է, վերևինը 5, և բարձրությունը 6։
1) 9 + 5 = 14
2) 14 : 2 = 7
3) 7 * 6 = 42 սմ²
——————————————————————————–
Լինկեր։
առաջին նկարը
օգնելու համար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s