Զուգահեռագծի մասին

Զուգահեռագծի ձևը կհասկանաս անունից։ Զուգահեռագիծը երկու գիծ է, որ եթե անվեռջ շարունակես գծերը, չէն կպնելու։ Երկու զուգահեռ գիծ։ Դրան միջև հեռավորություն կմանա նույնը։ Զուգահեռ գծեր ունեն հետևյալ պատկերները Քառակուսի, ուղղանկյուն, սեղան, խորանարդ, և այլ պատկերներ։

One thought on “Զուգահեռագծի մասին

  1. Pingback: Մաթեմատիկայի ընտրության ամփոփում – Դավիթ Ապիտոնյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s