Եռանկյունների մասին

Եռանկյունն այդքան բարդ չէ։ 3 կողմ և երեք անկյուն։ Նրա ներքևի կողմը կոչվում է հիմք։ Անունը դրանից է (եռ-անկյուն > երեք-անկյուն)։ Ընդհանուր առմամբ 3 տեսակ եռանկյուն կա․ հավասարասրուն, հավասարակողմ, և անհավասար կողմերով։

Հավասարասրուն եռանկյունն ունի 2 հավասար կողմ և 2 հավասար անկյուն։ Հավասարասրուն եռանկյունը կարող է լինել բոյով, կարող է լինել երկար, ի վերջո պետք է 2 հավասար կողմ ունենա որ հավասարասրուն լինի։
Image result for հավասարասրուն եռանկյուն"
Հավասարակողմ եռանկյան բոլոր կողմերը ունեն նույն երկարությունն։ բոլոր անկյունները հավասար են (60°)։ Երբ եռանկյուն բառն ես լսում, կմտածես հավասարակողմ եռանկյան մասին։ Հավասարակող°մ եռանկյան անունը եկել է դրանից որ նա հավասար կողմեր ունի (հավասարակողմ > հավասար-ա-կողմ > հավասար-կողմ)։
Image result for հավասարակողմ եռանկյուն"
Անհավասար կողմերով եռանկյունների 3 կողմերն ունեն տարբեր երկարություններ և 3 անկյունները հավասար չեն իրար, կողմերի նման։

triangle 1

Եռանկյան պարագիծը գտնելու համար պետք է բոլոր կողմերի երկարությունները վերցնել և գումարել իրար (A + B + C = P)։ Հիմա գտնում ենք մակերեսը։ Հիմքի երկարությունը և եռանկյան բարձրությունը չապի, հետո բազմապատկի եռանկյան բարձրությունը հիմքի երկարության հետ։ Ու արդյունքը, բաժանի 2-ով։ Հիմա ցույց տամ։ Ասենք հիմքի երկարությունը 80 է և եռանկյան բարձրությունը 25։
1) 25 * 80 = 2000
2) 2000 : 2 = 1000սմ²

Եռանկյան անկյունների գումարը ամեն անգամ 180 է։ Ես գիտելիքով կարելի է ավելի հեշտ գտնել եռանկյան անկյունների չափը։ Եթե եռանկյունը եռանկյունով կտրես, կստանաս 5 եռանկյուն։ 4 փոքր և 1 մեծ։
triangle 2

___________________________________
Լինկեր։

նկարների համար

Գիտելիքի համար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s