Քառակուսու (և ուղղանկյան) մասին

Քառակուսին հավասարակողմ ուղղանկյուն է։ Քառակուսու անկյունները բոլոր 90° են` ուղղանկյան նման։ Քառակուսու անկյունագծերը հավասար են։ Նրանք կիսվում են հատման կետով։ Այն կեսերը հավասար են։

square 1

Քառակուսու անունը եկել է նրանից, որ այն ունի 4 կողմ։ Եթե 2 անկյունագծով կիսես քառակուսին, կունենաս 4 հավասարասրուն եռանկյուն։ Եթե անընդհատ մեջտեղով կտրես փոքր եռանկյունները, ճանճից փոքր եռանկյուն կարող ես ստանալ։ Եթե +-ով անընդհատ կտրես քառակուսին, նույն բանը կլինի, բայց փոքր քառակուսիններով։

square 2square 3

Մակերեսը գտնելու համար քառակուսու և ուղղանկյան երկարությունը և լայնությունը բազմապատկում ես իրար հետ։ Պարագիծը գտնելու համար ուղղանկյան կամ քառակուսու լայնությունը և երկարությունը բազմապատկում ես 2-ով, և այդ թվերը գումարում ես իրար։

square 4

Ուղղանկյունը 4 կողմով և հավասար անկյուններ (90°) ունեցող պատկեր է։ Կարող է հավասարակողմ լինել, բայց այդ պատկերը ուղղակի կոչվում է «քառակուսի»։ Քառակուսու նման, եթե +-ով անընդհատ կտրես ուղղանկյունը, կլինի նույն բանը, բայց փոքր ուղղանկյուններով։ Ուղղանկյան հակադիր կողմերը նույն երկարությունն ունեն։

One thought on “Քառակուսու (և ուղղանկյան) մասին

  1. Pingback: Մաթեմատիկայի ընտրության ամփոփում – Դավիթ Ապիտոնյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s