Մաթեմ 23․09․19

վարժ․423

ա) 61 – 12 = 49
բ) 216 – 108 = 108
գ) 328 – 77 = 251
դ) 503 – 305 = 198
ե) 766 – 276 = 490
զ) 1135 – 351 = 784

վարժ․426

գիրք – 1036

257 կարդացած էջ

մնացած էջ – 257 = ?

լուծում․
1) 1036 – 257 = 779
2) 779 – 257 = 522

պատ․ 522

վարժ․448

նոռմալ հանում ես թվերը։ Եթե թիվը որից հանում ես փոքր է մյուս թվից, մի կարգ-ով մեծ թվից վերցնում ես մի կարգային միավոր։
Օրինակ․
1)
_
||
547
– 381
_____
6

2)
547 —> 4
547 —> 14
547
– 381
_____
6

3)
14 – 8 = 6

547
– 381
_____
66

վարժ․451

ա)
6307
–  621
______
5686

բ)
37453
–  7892
______
29561

գ)
1306
–  878
______
428
դ)
9908
–  621
______
9287

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s