Մաթեմ 20․09․19

վարժ․398

ա) 9 * 1075 = 9,675
բ) 7 * 576 = 4,032
գ) 43 * 935 = 40,205
դ) 72 * 402 = 29,448
ե) 182 * 3,746 = 681,772
զ) 19,074 * 87  = 1,659,438

վարժ․399

ա) 8, 8
բ) 2, 0
գ) 2, 2
դ) 4, 4, 9
ե) 3, 3, 7, 4
զ) 1, 5, 1

վարժ․403

ա) (5 * 4 + 6) * 10 = 260
բ) (8 * 6 + 2) * 7 = 350
գ) 3 * (4 + 6) * 5 = 150
դ) (52 + 8) * (3 + 7) = 600
ե) 30 + (10 + 6) * 9 = 174
զ) 5 * (30 + 11) + 84 = 289

 

վարժ․406

math

վարժ․409

երկու դարակ

դարակ 1-ի գրքերը + դարակ 2-ի գրքերը = 74 գիրք

դարակ 1-ից մյուսը տեղափոխել 13 գիրք = հավասար դարակներ

դարակ 1 = ? գիրք

դարակ 2 = ? գիրք

լուծում․
1) 74 : 2 = 37
2) 37 + 13 = 50
3) 37 – 13 = 24

պատ․ 24, 50

վարժ․411

սենյակում կա 35 կարգ

1 կարգ = 12 աթոռ

եթե նույն քանակով աթոռներ լինեն իսկ 1 կարգը լինի 15 աթոռ, քա՞նի կարգ կլինի։

լուծում․
1) 12 * 35 = 420
2) 420 : 15 = 28

պատ․ 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s