Պատրանք

Վեր է կացել էն սարում
Մեր Չալակը իր թևից.
Գընում է մութ անտառում,
Քաջ ախպերըս ետևից։

Զըրնգում են նըրանք խոր
Էն անտառում կուսական.
Ես կանչում եմ նորից նոր,
Ինձ թըվում է, թե կըգան…

Զո՜ւր… վաղուց են, ա՜խ, նըրանք

Մեր սարերից գընացել.
Էն զիլ ձեներն են մենակ
Իմ ականջում մընացել.

2․ դուրս գրել անծանոթ բառերը և բացատրել։

զրնգալ – զանգի կարճ, հնչեղ ձայն հանել
կուսական – բնական վիճակում գտնվող
զուր – առդյունք չտվող
զիլ – բարձր ու սուր
պատրանք – անիրական երազանք

3․ գրիր  պատրանք, մութ, քաջ և կուսական բարերի հոմանիշները

պատրանք – խաբկանք, խաբերություն
մութ – մթին, խավար
քաջ – քաջարի, խիզախ, համարձակ, արի
կուսական – մաքուր, անաղատ

4․Բացատրի՛ր բանաստեղծության վերնագիրը:

հեղինակը նկարագրում է մի անիրական միբան, պատրանք։

One thought on “Պատրանք

  1. Pingback: Մայրենիի 3-րդ շրջանի ամփոփում – Դավիթ Ապիտոնյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s